Retour
Melanconia
1912

Oil on canvas

31'' x 25''